O projekcie

Międzynarodowe Stowarzyszenie Młodzieży

SZTAFETA PAMIĘCI « RELAIS DE LA MEMOIRE »

Jest to organizacja zrzeszająca młodzież licealną i studentów z Francji, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Austrii (obecnie mają do nas dołączyć Włosi), działająca pod patronatem Międzynarodowego Związku Kombatantów Ruchu Oporu i Więźniów Obozów Koncentracyjnych „Memoire des Deportes et des Resistants d`Europe”, którego siedziba mieści się w Vanves pod Paryżem (Prezesem Stowarzyszenia była do 2005 roku p. Yvette Bernard-Farnoux, członek francuskiego Ruchu Oporu i była więźniarka obozu w Auschwitz, następnie funkcję tę przejął jej mąż, p. Abel Farnoux- także członek Ruchu Oporu i były więzień obozu w Buchenwaldzie). Poza tym organizacja ta skupia osoby bardzo zasłużone dla Francji- członków Ruchu Oporu jak również polityków, np. p.p. Edith Cresson i Jacques Chaban-Delmas- b. premierzy Francji, p. Simone Veil, etc.). Stowarzyszenie „Memoire” współpracuje z niemiecką organizacją DRAWD, która skupia niemieckich antyhitlerowców i z polskim Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych (oddział krakowski-prezes p. dr Wiktor Krzyżanowski – członek francuskiego Ruchu Oporu i b. więzień Buchenwaldu) . Gimnazjum nr 1 im. S. Konarskiego jest drugą, po V Liceum Ogólnokształcącym im.A.Witkowskiego w Krakowie, szkołą w Polsce, która została zaproszona do uczestniczenia w pracach koła młodzieżowego.

Spotykamy się z naszymi rówieśnikami z Francji, Niemiec, Austrii i Wielkiej Brytanii: nasza działalność to ciekawe dyskusje, wspólne odwiedzanie miejsc pamięci, zwiedzanie zabytków, oraz zabawy i spotkania towarzyskie. Łączą nas wspólne zainteresowania historią II wojny i zaangażowanie w budowę nowej zjednoczonej Europy. Korzystamy z tego, że wspaniali ludzie, świadkowie i uczestnicy wydarzeń mogą jeszcze podzielić się z nami swoją wiedzą, doświadczeniem, opowiedzieć pasjonujące historie swojego życia. Przeprowadzamy z nimi wywiady (dotychczas przeprowadzono ich 22), z których pragniemy czerpać naukę na przyszłość. Najczęściej przesłanie jest takie: ”Wybaczamy, ale nie możemy zapomnieć, po to aby okropieństwa wojny już nigdy się nie powtórzyły”. Dlatego przyjęliśmy dewizę: „Pamięć buduje przyszłość”. Widnieje ona w czterech językach (polskim, francuskim, niemieckimi angielskim) na naszej wspólnej stronie internetowej. Mamy forum dyskusyjne, ale przede wszystkim zamieszczamy tam wywiady z członkami ruch oporu i byłymi więźniami, po to aby każda ze stron mogła poznać historię partnerów.

Nie chcemy się chwalić, ale poprzez nasze wywiady „odkryliśmy” w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, dwóch panów: dr Wiktora Krzyżanowskiego i ks. Nikandera Mrożka, którzy w czasie wojny pomagali Francuzom. 13 lutego 2004 zostali uhonorowani najwyższym odznaczeniem francuskim – Krzyżem Legii Honorowej. Czujemy się tym bardziej usatysfakcjonowani tym wydarzeniem, że miało ono miejsce w auli V Liceum! W czasie wrześniowego spotkania w Krakowie, w 2004 r. kolejne odznaczenie francuskie „Ordre du Merite” zostało wręczone (przez p. Abel`a Farnoux) naszej opiekunce p. Elżbiecie Szewczyk-Gurgul.

Pracujemy także nad programem „Wartości europejskie”, który ma wskazać jak ma wyglądać w obecnie i w przyszłości społeczność wspólnej, zintegrowanej Europy i jakie są jej najważniejsze wartości. Następne opracowane przez nas tematy to: „Różnorodność. Ja i inny” „Ekstremizmy” (podsumowany na sesji w Wiedniu). Obecnie pracujemy nad tematem: „Zaangażowanie wczoraj a zaangażowanie dziś”.

Niestety 1 sierpnia 2008 zmarł założyciel i prezes naszego stowarzyszenia p. Abel Farnoux. Będziemy jednak kontynuować rozpoczęte przez Niego dzieło w imię naszego hasła „Pamięć Buduje Przyszłość”. Nowym prezesem Stowarzyszenia został wybrany p. Yves Rollin, dyrektor Liceum Perier z Marsylii.

Ostatnie spotkania:

Najbliższe planowane spotkania: