Spotkania

Spotykamy się z naszymi rówieśnikami z Francji, Niemiec, Austrii i Wielkiej Brytanii:

marzec 2003

Byliśmy na wymianie z Liceum Saint-Thomas-de-Villeneuve z podparyskiej miejscowości Saint-Germain-en-Laye i uczestniczyliśmy w walnym zebraniu stowarzyszenia „Mémoire des Déportes et des Résistants d`Europe” podczas którego zostaliśmy oficjalnie uznani za członków „Relais de la Mémoire” (Sztafety Pamięci), spotkaliśmy się również z francuskimi członkami ruchu oporu i byłymi więźniami hitlerowskich obozów.

25-27 kwietnia 2003

Nasi delegaci, wraz z delegacją niemiecką brali udział w uroczystych obchodach „Dnia Deportacji” w Paryżu.

wrzesień 2003

Byliśmy (wraz z grupą francuską) gośćmi naszych partnerów z Merian Oberschule w Berlinie (zwiedzaliśmy m.in. Wannsee i obóz Sachsenhausen, braliśmy udział w spotkaniu z członkami ruchu oporu i byłymi więźniami hitlerowskich obozów z Francji i Niemiec).

marzec 2004

Uczestniczyliśmy w walnym zebraniu „ Mémoire des Déportes et des Résistants d`Europe” i kilku naszych członków zostało przyjętych do zarządu i biura koordynacyjnego „Sztafety Pamięci”.

25-30 września 2004

Gościliśmy naszych partnerów z Francji, Niemiec i Anglii u nas, w Krakowie. Spotkania z kombatantami i „dziećmi Holokaustu”, dyskusje, zwiedzanie miasta i miejsc pamięci (Auschwitz).

marzec 2005

Uczestniczyliśmy znowu w walnym zebraniu, znowu nasi członkowie weszli do zarządu i biura koordynacyjnego. Zwiedzaliśmy także Paryż i nowo otwarte tam muzeum „Shoah”.

wrzesień 2005

Wzięliśmy udział w 10 dniowej sesji trójnarodowej (Niemcy, Francja, Polska) w Trebnitz w Niemczech. Pracowaliśmy nad programem dotyczącym cudzoziemców mieszkających w naszych krajach.

9-14 marca 2006

Paryż. Udział w walnym zebraniu „Relais de la Mémoire” . Podsumowanie i prezentacja przebiegu prac nad projektem dotyczącym wywiadów z członkami Ruchu Oporu i byłymi więźniami hitlerowskich obozów. Sesja w „Domu Europy”, spotkanie z Prezesem Centralnego Banku Europy, Jean-Claude Trichet`em i b. Minister Spraw Europejskich, Catherine Laumiere. Zwiedzanie miejsc pamięci w Paryżu, w Caen („Mémorial de Caen”) i plaż desantu. Rozpoczęcie nowego wspólnego projektu dotyczącego integracji młodych w zjednoczonej Europie, po II wojnie i obecnie. Dlatego nasza dewiza uległa modyfikacji i obecnie brzmi „Razem Pamięć Buduje Przyszłość”.

październik 2006

Udział w wielonarodowej debacie panelowej organizowanej pod patronatem UNESCO w Paryżu. Dyskusje. Stworzenie blogów internetowych dla każdego oddział w miejsce istniejącej strony.

grudzień 2006

Wizyta Prezesa Abla Farnoux w Krakowie. Wręczenie mu (i p. Elżbiecie Szewczyk-Gurgul) przez Prezesa Wiktora Krzyżanowskiego medalu za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Spotkanie z młodzieżą w szkole.

7-12 marca 2007

Udział w Walnym Zebraniu w Paryżu połączonym ze zwiedzaniem miejsc pamięci w Alzacji (obóz koncentracyjny Struthof). Prezentacja zaawansowania prac nad nowym projektem „Integracja”. Propozycja urządzenia spotkania w Krakowie w 2008 roku.

26 września - 1 października 2007

Sesja w Newcastle. Wspólne obrady przy tzw. „Tables Rondes” (okrągłych stołach) prowadzonych w pierwszy dzień spotkań roboczych przez kombatantów i uczestników II wojny, a w drugim dniu przez imigrantów z różnych krajów świata szukających azylu w Europie. Każdy zespół międzynarodowy opracował prezentację wywiadów i dyskusji w power-point. Była także wycieczka do Edynburga, wspólne zabawy integracyjne, opracowywanie wspólnych spektakli i koncertów.

16 października 2007

Wizyta Prezesa Abla Farnoux w V LO w Krakowie(z udziałem Konsula Republiki Francuskiej) – prezentacja idei i prac „Sztafety Pamięci”, Rozmowy z kombatantami i b. więźniami obozów hitlerowskich. Wspólna kolacja i dyskusje z grupą młodzieży francuskiej w Muzeum Judaistycznym „Galicja” poprzedziła wizytę w obozie w Oświęcimiu.

kwiecień 2008

Walne Zebranie w Paryżu. Dyskusje, panele, rajd po Paryżu. Wciągnięcie do współpracy Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Krakowie.

czerwiec 2008

Wizyta w Krakowie prezesa Abla Farnoux – Odwiedziny w V LO i po raz pierwszy w Gimnazjum nr 1- Utworzenie „Delegatury na Kraków Sztafety Pamięci Młodych” - Prace nad przygotowaniem wrześniowego spotkania w Krakowie.

12 sierpnia 2008

Smutny wyjazd 3 osobowej delegacji do Paryża – udział w uroczystościach pogrzebowych naszego prezesa Abla Farnoux, który zmarł nagle 2 tygodnie wcześniej w wieku 87 lat. Odszedł nasz wspaniały nauczyciel, przewodnik i przyjaciel...Ale zgodnie z naszą dewizą „Pamięć buduje przyszłość” będziemy kontynuować rozpoczęte przez Niego dzieło!

24-29 września 2008

Spotkanie międzynarodowe w Krakowie.

marzec 2009

Spotkanie w Marsylii (Francja).

wrzesień 2009

Spotkanie w Hamburgu (Neu Wulmstorf).

marzec 2010

Spotkanie w Paryżu.

październik 2010

Spotkanie w Wiedniu.

marzec 2011

Spotkanie w Marsylii.